Voordelen voor expats

Loon en voordelen voor expats

Loon en voordelen voor expats

Werkgevers houden ervan om naar het buitenland te gaan voor hun werk. Vele bedrijven bieden speciale voordelen en financiële extra's voor expats die zich willen verplaatsen.

In vele gevallen krijgen expats die naar het buitenland gestuurd worden door hun werkgever een hoger loon dan dat ze in hun thuisland verdienen. Daarenboven krijgen ze nog eens extra voordelen.

De salarissen houden niet enkel extra stimulansen in voor de bijkomende kosten van de verhuis naar het buitenland, maar ook een extra bedrag voor de grote verantwoordelijkheid die de werknemer draagt. Expats die in het buitenland werken hebben minder steun van hun bedrijf dan in het thuisland en moeten vaak zelf beslissingen nemen.

Hun loon is hoger doordat ze meer kosten hebben om te leven in het buitenland. Naast de verplaatsingskosten moeten expats bijkomende kosten betalen vb. privé-onderwijs voor de kinderen of ziekteverzekering, alsook de reiskosten naar het thuisland. Bovendien zijn belangrijke bestemmingen voor expats zoals Parijs, Londen, Dubai of Hong Kong zo duur (of duurder) als thuis.

Bij de evaluatie van lonen van expats, zouden bedrijven duidelijk moeten communiceren welk deel van de loonsverhoging is voor de verantwoordelijkheid en welk deel is voor de levenskost. Zo zijn er verschillende salarispakketten voor werknemers en mogelijke verlagingen voor expats die terugkeren naar hun thuisland. De levenskost zou echter moeten aangepast worden aan de speciale behoeften van expats i.p.v. de lokale bevolking. Bepaalde bedrijven voorzien gegevens waaruit men conclusies kan trekken.

Expat-voordelen

De meeste expats ontvangen een aantal voordelen en deze kunnen ruimer zijn dan andere werknemers. Deze voordelen omvatten de volgende:

  • Verplaatsingsvergoedingen: Naast de dekking van de verhuiskost dekken deze kosten ook speciale bijstand in het buitenland, vb. via een verplaatsingsagent.
  • Vergoedingen voor accommodatie: Als de accommodatiekost aanzienlijk groter is, geven bedrijven speciale vergoedingen aan expats. Naast financiële hulp waarderen expats de hulp van werkgevers bij het zoeken naar accommodatie. De zoektocht naar accommodatie brengt veel stress met zich mee en vergt veel tijd.
  • Taaltraining: Deze voordelen doen niet alleen de professionele vaardigheden bij expats toenemen, maar helpen hen ook om beter te integreren in hun nieuwe omgeving. Begin zo vroeg mogelijk aan de taalopleiding voor je naar het land gaat.
  • Familiale voordelen voor expats: De verhuis naar het buitenland tast de hele familie aan, vooral de echtgenoot. Daarom zijn er veel familiale problemen voor expats waarbij zij vroeger terugkeren dan verwacht. Om de spanningen te verminderen bieden vele bedrijven (financiële) steun aan en helpen bij het zoeken naar een school voor de kinderen. Als de expat er al eerder gewerkt heeft, kunnen bepaalde bedrijven helpen om een werkvisum te bekomen alsook een compensatie geven voor mogelijk verlies of inkomen. Niet-werkende echtgenoten van de expat kunnen hulp krijgen bij het vinden van vrijwilligerswerk of studies).
  • Het trainen en begeleiden van expats: Hoewel dit minder voorkomt, zijn training en begeleiding belangrijke aspecten bij de voordelen van expats. Voor het vertrek zouden expats culturele training moeten krijgen om hen voor te bereiden op de uitdagingen in het buitenland. Na hun project kunnen expats hulp krijgen bij het aanpassingsproces aan het thuisland. Het kan nog een grotere uitdaging zijn om naar huis terug te keren. Vele bedrijven proberen hierbij een uitdagend project te geven.

De pakketten voor expats zijn aangepast aan de individuele situatie en taak van iedere expat. Een jonge alleenstaande in het buitenland zal bijvoorbeeld andere uitdagingen aangaan dan een oudere manager die kinderen heeft.

Expatriate salaries and benefits

Bovendien heeft de expat-bestemming een aanzienlijke invloed op de situatie van de expat. Landen zoals China en de Verenigde Arabische Emiraten worden beschouwd als lastige bestemmingen voor expats. In West-Europa kan men zich gemakkelijker aanpassen zoals Spanje of Duitsland. Dit merkt men ook in de lonen en voordelen die expats krijgen: Hoe moeilijker de expat zich kan aanpassen aan een bepaalde bestemming, hoe aantrekkelijker de voordelen zullen zijn.